Advertisement

Norsk Tipping samler inn 253 millioner kroner til veldedige formål

Hvert år betaler Norsk Tipping hele overskuddet til veldedige formål som kommer til gode for samfunnet. Gjennom Grasrotandelen får man som spiller hos Norsk Tipping mulighet til å velge hva deler av dette overskuddet skal gå til. Dette er penger som er øremerket frivillige lag og foreninger, eller veldedige formål.

Mellom januar og april 2023 har det blitt samlet inn hele 253 millioner kroner gjennom Grasrotandelen. Med en økning på 8 millioner kroner sammenlignet med samme periode fra året før, kommer dette godt med for landets mange frivillige organisasjoner.

Slik fungerer Grasrotandelen

Foreningen eller laget man velger å registrere for å motta grasrotandel, vil motta inntil 7% av spillinnsatsen for hver gang man tipper. Ved registrering av grasrotmottaker, påvirker man på ingen måte sine egne vinnersjanser, eller betaler noe som helst ekstra. Man kan enkelt registrere mottaker via nettsiden, via app eller hos en kommisjonær. Det er enkelt å spille over nett og på app, og Norge tilbyr nå online kasinoer.

Alle pengene som blir samlet inn gjennom Grasrotandelen er rett og slett Norsk Tippings overskudd. Slik er dette en enkel måte å støtte ønskede organisasjoner uten å gjøre noe ekstra, fordi summen som blir satt av trekkes automatisk via Norsk Tipping sitt system. Via Grasrotandelen, er det enkelt å gi tilbake til de som trenger det. Det utbetales Grasrotandel tre ganger i året, i januar, mai og september.

group of men playing soccer

Spillerne bestemmer hvor pengene skal plasseres

Når man registrerer seg som spiller hos Norsk Tipping, kan man samtidig registrere et lag eller en forening som skal motta penger for hver gang man tipper. Denne måten å gi tilbake til samfunnet på, engasjerer folk til å støtte byens lokale lag, viktige organisasjoner i samfunnet eller en sak man brenner sterkt for og føler tilhørighet til. Det handler på denne måten ikke bare om spilling, men også om å gjøre en forskjell for det frivillige samfunnet i Norge og bidra der man kan. Levekårsundersøkelsen fra 2021 viste at 8,9% av befolkningen driver organisert trening i et idrettslag.

Som grasrostgiver knytter man sin spillerkonto til en organisasjon. Alt som blir samlet inn gjennom Grasrotandelen har stor betydning for breddeidretten i Norge, som er godt forankret i samfunnet. For å finne alle lokale lag og foreninger for grasrotmottak, kan man lete via Norsk Tipping sine nettsider, hvor man også finner alle nasjonale foreninger som er registrert i systemet.

Hvem mottar pengene?

Ved registrering velger man som sagt hvem som skal motta støtte for sitt spill. Historisk sett har det blitt donert mest penger til idrett, rekreasjon og sosiale foreninger, samt kultur og kunst. Det fine med Grasrotandelen er at mange deler av samfunnets organisasjoner er registrert, slik at pengene deles ut til et bredt utvalg av samfunnsnyttige saker.

Fra første periode i 2023 ble det gitt 129 millioner kroner til idretten, 26 millioner kroner til sosiale foreninger og 23 millioner kroner til kunst og kultur. Disse foreningene og lagene toppet listen fra denne perioden:

  • Foreningen for omplassering av dyr, som mottok 1,3 millioner kroner.
  • Vålerenga Fotballklubb, som mottok 1,2 millioner kroner.
  • Barnekreftforeningen Oslo og Akershus, som mottok 1 million kroner.
Comments
- Advertisment -
Advertisement

Must Read