Advertisement

Lær mer om verdivurderinger av selskap

Det er mange som har hørt om verdivurdering av selskap, men det er ikke alle som vet hva dette faktisk innebærer, eller kanskje heller ikke hvorfor det er viktig. Så hvis du står i en situasjon der en verdivurdering ville være relevant for deg, så les videre her – så får du det du trenger å vite for å komme videre i forhold til å kunne ta stilling til om dette er det riktige for deg, hva du kan forvente og hvorfor dette er en viktig prosess å gjøre på riktig måte. Så les videre!

En verdivurdering av et selskap foregår helt kort fortalt ved at man gjennomgår en prosess der man fastslår hva verdien av selskapet mest sannsynlig er. Dette er en prosess som skal avdekke hva markedsverdien er på en rettferdig og realistisk måte. Dette skjer blant annet ved at man får foretatt en kvalifisert vurdering som følger prinsippet om intrinsic value og vurderer selskapets og dets regnskaper på en upartisk og objektiv måte.

Det er mange forskjellige metoder man kan bruke og det gjelder å bruke den metoden som virker best i den prosessen man er. De forskjellige metodene har alle sammen styrker og svakheter som man skal ta høyde for og ikke minst vurdere i forhold til hverandre, når man skal velge hvilken metode som vil være den beste å bruke i den situasjonen man er. Når dette er sagt er det viktig å si at ingen av metodene alene er nok til å gi en fullstendig vurdering av et selskap.

Verdsetting av et selskap

Verdsetting av et selskap, hvordan fungerer det egentlig? Det er du ikke den eneste som lurer på. Og akkurat derfor, får du her vite alt det du trenger for å bli kjent med denne prosessen. Det være mange grunner til at man ønsker å verdsette selskapet sitt, kanskje fordi man skal begynne å jobbe sammen med investorer, eller noe helt annet – men uansett hva formålet er, så er selve prosessen med å verdsette selskapet den samme.

Når man skal verdsette et selskap, så gjør man en helhetlig vurdering av verdien av selskapet. Dette er en profesjonell service som utføres upartisk og objektivt. Dette er noe man kan gjøre enten helt i begynnelsen eller på løpende tidspunkter i løpet av selskapets levetid. En av de metodene som kan brukes er å sette selskapet til salg, for å bedre kunne vurdere den reelle verdien selskapet har på markedet – hvis noen skulle kjøpe det.

Dette er likevel ikke anbefalt, og det finnes bedre måter, der man vurderer selskapet gjennom en rekke forskjellige tiltak, som for eksempel befaring av lokaler, intervjuer and initiativer som for eksempel markedstilnærming eller markedsverdimetoden, som gjør det lettere å vurdere selskapets verdi. Lurer du på hva din egen bedrift er verdt? Finn ut hva bedriften er verdt her.

Hvis du vurderer å gjøre dette for ditt eget selskap, fordi det å ha denne kunnskapen kunne være praktisk for dere og den utviklingen dere er i, kan det være lurt å sjekke ut mer om dette. Det finnes også mye mer informasjon her, hvis du vil vite mer om hvordan prissetting av bedrifter fungerer.

Metoder for verdisetting

Som beskrevet over, finnes det flere forskjellige metoder man kan bruke når man skal foreta en verdivurdering av et selskap. Det er viktig at man tar stilling til disse metodene på en måte som gjør at man kan velge den riktige metoden for den situasjonen man står i, og som oftest betyr dette kanskje at man skal vurdere å kombinere forskjellige metoder. Men helt grunnleggende er det tre populære metoder som gjør det bra.

Alle disse metodene har viktige styrker og svakheter som man skal ta stilling til.

Den første metoden er komparativ verdsettelse. Denne legger ikke helt nok vekt på ressurser og lønnsomhet, og vil derfor for eksempel ikke følge prinsippet om intrinsic value, som er noe man ønsker å legge vekt på. Det at den ikke legger vekt på disse helt sentrale aspektene av et selskap, er et godt eksempel på at man trenger å bruke mer enn en metode for å kunne komme til en dekkende og objektiv konklusjon.

Den andre metoden er å foreta en verdsettelse basert på en ressursanalyse. Denne metoden tar mer høyde for ressurser i bedriften, men legger heller ikke vekt på hvor lønnsom bedriften er. Derfor er dette også en mangelfull metode hvis man bruker den alene, men bidrar til en dypere forståelse av verdien, basert på ressursene i selskapet.

Den tredje metoden er kjent rom ROI-metoden. Denne metoden tar ikke høyde for ressursene, men har mer fokus på elementer som de andre metodene overser. Dette er derfor også en metode som ikke dekker hele aspektet av det man trenger å vite. I kombinasjon vil disse gi et mye mer dekkende bilde.

Sett deg inn i dette før du får utført en verdivurdering

Hvis du vil lese mer sånn at du kan sette deg ekstra godt inn i dette før du tar en beslutning om dette er det riktige valget for deg, eller dere, så klikk her for å lese om verdisetting av selskap. Som i alle andre sammenhenger, er det nemlig helt essensielt at man setter seg inn i de elementene som kan være med på å påvirke verdien til selskapet. For hvilken metode og fremgangsmåte man bruker er avgjørende, og ikke minst er det viktig at man velger et selskap, eller bedre sagt skal man velge en samarbeidspartner, som man tror på at vil være den riktige.

Det selskapet man velger å samarbeide med har nemlig stor betydning for prosessen, og det at de er grundige og ikke minst kan forholde seg til det de finner på en objektiv måte, er viktige deler av denne prosessen. For resultatet er det du som eier eller ansvarlig skal bruke, så det er viktig at man selv vet mest mulig også, sånn at man best mulig kan følge med på prosessen og ikke minst bedre kan vurdere nivået på det selskapet man velger til å utføre jobben. Her finner du mer informasjon om å verdsette et selskap.

Comments
- Advertisment -
Advertisement

Must Read